Heltborg


Startside Op

Ernst Voss fabrik, Fredericia.

Voss fabrik fra volden - 2011

Voss reklameflag.

Voss fabrik fra Slesvigsgade. 2014

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.,

 

Jeg arbejdede i 1964-66 hos Ernst Voss fabrik i Fredericia. Jeg var ansat i erhvervspraktik som Teknisk Assistent fra Kolding Tekniske skole, hvor forstander Madsen egenhændig kørte os til fabrikken i Fredericia, og fik en plads til tre af os på fabrikken. Jeg arbejde i Tegnestuen med tegning af komfurer, lamper osv. Det var også mit job at lave kopier af tegninger på en stor kopimaskine der brugte tredobbelt salmiakspiritus, for at fremkalde papirkopierne, og det lugtede ganske forfærdeligt !.. Jeg blev på et tidspunkt udlånt til Elektriker afdelingen, for at rentegne nogle installationstegninger, og jeg var så en dag med Installatøren på tur rundt i fabrikken, og vi kom så ned til El hovedkontakten til hele fabrikkens EL, og forleden dag, fandt jeg faktisk rummet på fabrikken igen og de store kontakter var der stadig.  -  Så en tur i Planlægningsafdelingen, og videre til Maskinlærligskursus med at file og smede og lave en masse private ting. Så jeg har stadig en hammer og en tang, jeg stod og filede på.

Så kom jeg til det gamle Jernstøberi, med planlægning af, hvad der skulle støbes af mærkelige dimser. Når vi fik ordre, var det mit job at få lavet en odrebekræftelse, som blev udskrevet på "Skrivestuen" af 10-15 flittige piger, der sad og skrev på maskine hele dagen. Ordren blev så sendt forbi direktør Ole Berner, der lige satte sine initialer fornede på den. Husker denne krydsedulle endnu. Vi støbte hver dag, også lørdag, og der blev støbt masser af Voss gryder, pander, og til kunder:  masser af forskellige dyre-drikkekar til Taul i Vejle, masser af jorddåser, kontaktkasser til LK.  De store støbeovne blev foret med ler hver dag, og blev så tørret og så kom der ellers kul og jern i ovnen, og det dryssede så ned med aske over det nærmeste område! -  Den gamle ovnmester kunne faktisk se på farven af det glødende jern, om det havde den rigtige temperatur. Det var en forunderlig verden, med det varme jern der blev fyldt i støbekasserne om eftermiddagen. Det glødende jern blev ført rundt i støberiet i en stor jerngryde, hvorfra man så fyldte de mange støbekasser. Om aftenen blev emnerne så slået ud af kasserne og renset, og senere blev kanterne slebet rene, på store slibesten.  Det var et beskidt, koldt/varmt arbejde og det var hårdt for de folk, der slæbte de tunge støbekasser hele dagen, og de folk der kørte sand til støberne hele dagen ! Sandet skulle jo så køres tilbage til en stor silo, hvor det blev renset og tilsat bindemiddel, for at blive brugt igen næste dag. I kælderen var der et modelsnedkeri, hvor hr. Devantier lavede modellerne til de ting, der skulle støbes. Der var et kæmpe lager af disse modeller, hvor hr. Erbs holdt styr på, hvor de var arkiveret, når de skulle bruges. En af maskinformerne var Børge Andersen, der også var Fællestillidsmand, Støbemester var Ole Nielsen og chef for støberiet var Erik Van Deventer.  Der var også et Stålstøberi og så Renseriet, hvor Vetter Larsen var leder. Mange af de ting der blev støbt, blev efter rensning og slibning, sendt til Emalje afdelingen, hvor de blev emaljeret. Mange husker sikkert de sorte gryder med hvide nister, som var Voss store artikel. Jeg fik faktisk aldrig en selv !-  det var jo ikke lige alderen at tænke på sådan noget.

Da jeg rejste, var man igang med at lave støberiet om, så det blev "automatiseret", med rullebaner og løbende støbning, og sandet blev ført rundt med transportbånd. Det fik så kun lov at køre i nogle få år, og så blev hele støberiet nedlagt. Og hele støberibygningen blev pillet ned.

Man lavede også en mængde Lamper, hvor der var en stor gørtler afdeling og en installationsafdeling til de færdige lamper. Man rensede også en stor mængde Kirke lysekroner.

I de store haller blev der fremstillet Voss Gas komfurer og senere Elkomfurer. Jeg var med i udviklingsafdelingen, og tegnede mange dele til disse. Hr. Lund var leder af tegnestuen. Teknisk direktør var Ole Berner. ( han var aktiv spejder og døde 28.07-2014 - 90 år gammel). Salgsdirektør var hr. Emil Kolenda. Adm.direktør Bent Lundgård.

Efter jeg flyttede fra byen i 1966 for at blive soldat, mistede jeg forbindelsen med Voss, og først her de sidste år har jeg holdt lidt øje med fabrikken. Og her i juni 2015, hvor Hovedbygningens tag gik op i flammer, tænkte jeg, at det var vist nu, hvis jeg skulle have lavet lidt minder fra tiden, da jeg var på fabrikken.

Jeg har brugt tiden fra juli 2015 til november 2015, til at gennemfotograferer hele fabrikken, - eller resterne af den, for det meste var smadret og overmalet. Jeg var noget forundret over, at alle lofterne var revet ned, til jeg fandt ud af, at det var for at nogen tyveknægte kunne få fat i alle de El-kabler, der var deroppe. Der er ikke mange meter kabel tilbage i hele fabrikken.

I september 2015 blev det så bestemt, at fabrikken skulle rives ned. Jeg har fulgt denne proces, og fotograferet lidt undervejs.

Tirsdag den 13. januar 2016, kl. 11.32 faldt så den sidste bygning på grunden, og Ernst Voss fabrik er væk for evigt.

Onsdag den 16. marts 2016 kørte den sidste maskine ud af grunden og den sidste tagsten sat på muren.  Grunden er ryddet og klar til nye tiltag.

På Fredericia Lokalarkiv og på www.filarkiv.dk, har jeg fundet en stor del gamle tegninger over fabrikken, og det har givet mange oplysninger om de ting der er dukket op under oprydningen af grunde.  Det er bare spændende..

Ernst Voss fabrik - oprydning d. 14. marts 2016.

Kig ind på min samling af billeder fra Fabrikken og fra nedrivningen af denne.

Billeder fra Ernst Voss Fabrik, Fredericia.  juli 2015 - august 2017    Ernst Voss   

        Har gennemfotograferet bygningerne inden nedrivningen i oktober 2015.  Hele fabrikken skal være fjernet til februar 2016.

Billeder fra  Nedrivning af Ernst Voss Fabrik, september 2015 - marts 2016    Voss nedrv.   Voss nedrv.2  

Billeder af Tegninger og breve fra Voss fabrikken fra 1910 til 2014:    Tegninger mv

Der er COPY-RIGHT på alle billeder og Tabeller på siderne..

        Link til mine Videofilm om nedbrydningen af Voss Fabrik i Fredericia.     Nedbrydning - 1    Nedbrydning-2    Nedbrydning-3    Skorsten ned    Nedbrydning - 4    Nedbr. Kontor

                                                                                                                            Nedbr. Kontor2    Nedbr. Værksted    Slut oprydning    Nedbr. Hammer    Nedbr. Hammer-2

        Set   5.623 gange pr. 17.02.2019.

         Link til beskrivelse af Ernst Voss på Fredericia Museum:     Ernst Voss

        Link til beskrivelse af Ernst Voss på Wikipedia:    Ernst Voss

       Link til Fredericia Kommunes Tegningsarkiv:    Tegninger    Søg på Slesvigsgade 4.  Der ligger en stor del af bygningssagerne fra 1920 til 2011.

Graffiti fra hallene

Grafitti fra hallerne

Grafitti fra hallerne

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Historisk oversigt  Ernst Voss Fabrik:

 •       1692   På grunden ved Vester Voldgade boede byens Skarpretter og senere Natmanden.
 •         1790    Jødekirkegården blev oprettet.
 •         1826    Ernst von Voss blev født 17. nov 1826
 •         1848-51    Ernst Voss var med i treårskrigen ved Fredericia.
 •         1834    "Bella Vista" blev bygget af Toldinspektør Carl P.J. Lorentz på nordsiden af "Kammerherrens gang" - nu Sjællandsgade.
 •         1856    Ernst Voss gift med Hedevig Mathielde Grotum Sørensen fra Thy.
 •         1858    Ditlev Voss bliver født 3. oktober.
 •         1864    Ernst Voss med i 1864- krigen ved Dybbøl.
 •         1865    Ernst Voss udnævnt til Kaptajn i hæren.
 •         1866    Gustav Voss bliver født 22. november
 •         1867    Ernst Voss køber "Bella Vista" og bor der til sin død.
 •         1876    Ernst Voss tog afsked fra hæren og indgik i Reserven. Afskedspatent som Oberstløjtnant.
 •         1878    6. november grundlægges Ernst Voss fabrik.
 •         1878    Ernst Voss kirkeværge i Sct, Michaelis kirke.
 •         1879    "Villa Tårnborg " bygges af Ernst Voss til sønnen Ditlev.
 •         1881    Ernst Voss med i Fredericia Byråd fra 1882 til 1894.
 •         1885    Ernst Voss formand for Fredericia Telefonselskab. Med til at oprette det.
 •         1888    Jern støberiet bygges - 50 mand i arbejde.
 •         1897    firmaet har 20 års Jubilæum. 225 mand i arbejde.
 •         1897    Firmaet bliver Aktieselskab: "Aktieselskab Ernst Voss's fabrik"
 •         1899    Hovedbygningen brænder ned. 26. april 1899.
 •         1899    Hoved bygningen opbygges igen. Ialt 1460 m2.
 •         1899    Hedevig Mathielde Voss dør.
 •         1899    På 50 årsdagen for 6. juli 1849, skænker Ernst Voss et monument for oberst Lunding  på volden.
 •         1903    Ernst Voss dør 8. december. 77 år.
 •         1908    det første Gas komfur bygges.
 •         1910    fabrikken overtager noget af Jødekirkegården, mod at man vedligeholder muren rundt om kirkegården,  - den deles i to.
 •         1910    Voss Byggeforening oprettes. Man bygger flere boliger i Sjællandsgade overfor fabrikken, til fabrikkens medarbejdere.
 •         1910    Fabrikkens samlede areal 34.265 alen2 ( 13.501 m2) og bebygget areal på 13.855 alen2 (5.459 m2)
 •         1917    Fabrikken overtages af Nordisk Metalvarefabrik.
 •         1917    "Villa Tårnborg" nedtages og arealet indgår i fabrikken.
 •         1917    Prangevej føres gennem volden,  og Sjællandsgade føres gennem fra Norgesgade. Før "Kammerherrens gang".
 •         1929    Gustav Voss dør 25. maj. 63 år.
 •         1930    Ditlev Voss dør 14. september. 72 år.
 •         1931    Store dele af fabrikken brænder. bl.a. taget på hovedbygningen. Der er ca 300 medarbejdere.
 •         1931-32    Genopbygning af hovedbygning, Smedie, fabriksbygninger efter brand.
 •         1934    Fabrikken overtages af Glud og Marstrand.
 •         1934    JydskTelefon nr. 1100 ( 3 linier) ,   StatsTelefon nr. 18.
 •         1941    Udvidelse af lager mod Sjællandsgade. 3 etager , ialt 1470 m2
 •         1941    Der bygges Brandstation og syrelager ved port- Vester voldgade.
 •         1943    Der bygges vareelevator på lager.
 •         1943-44    Jernstøberiet udvides mod Vestervoldgade og Sjællandsgade.  Ialt 880 m2.
 •         1947    Slesvigsgade .  Gangsti til Sjællandsgade lukkes.  410 medarbejdere.
 •         1948    Nyt Kedelhus og murstensskorsten mod øst. 2 store kedler til hele fabrikken. Ialt 321 m2 og murstensskorsten ø 3,8 m. Der var Voss navn på toppen og vartegn for fabrikken.
 •         1948    Udvidelse af Driftkontor for enden af Hovedbygning.(vinkel).
 •         1949    Der var 440 medarbejdere.
 •         1950    Fabrikken omfatter et areal på 16.994 m2.
 •         1950    Jødekirkegården -syd. - Der overdækkes en del af kirkegården med en hvælving.
 •         1951    Grund købes i Slesvigsgade, fra enden af Slesvigsgade helt ned til Slesvigsgades skole,  og der laver p-plads og 6 garager + cykelskur. Ialt 928 + 2088 m2.
 •         1951    "Bella Vista" nedtages og arealet indgår i fabrikken.
 •         1953-54    Ny lagerbygning i 2 etager.
 •         1959    Der bygges Marketenderi i gl. lagerbygning bag kontorbygning. (mod jødekirkegård).   
 •         1960-61    Der bygges to nye haller bag hovedbygningen til Pladeværk og Emaljeværk. Ialt 2550 m2
 •         1960    Ombygning af indgang til Kontorbygning.
 •         1962    Der installeres nyt varmeanlæg i Hovedbygning.
 •         1962-63    Man overvejer at bygge nyt Jernstøberi, Enten i Vester Voldgade eller nyt udenfor byen. 7323 m2 i det nuværende. Nyt på 11.500 m2 til 3.622.000,- kr.
 •         1967    fabrikken overtages af konsul John Meyer. - gennem Glud & Marstrand
 •         1967    Stål- og jernstøberiet nedlægges.
 •         1968    Ny indretning og maling af Hovedkontoret.  Samlet overslag:  kr. 53.519,20 -  En Murersvendetime blev faktureret til kr. 17,39
 •         1973    Slesvigsgade skole nedlægges, og arealet bruges af Voss fabrik til parkering.
 •         1974    Det gamle Jernstøberi, Stålstøberi og gl. Kantinebygning rives ned.
 •         1974    Nyt Færdigvare lager, og nye haller til Råvare og Montage bygges.
 •         1975    Kantine I.II.III i stuen i Kontorbygning.
 •         1976    Nedrivning af gl. Kedelhus og skorsten. Nybygning af nyt kedelhus og stålskorsten 35 m. høj
 •         1978    100 års Firma Jubilæum - man får den store Landsoldat i bronze, som sad for enden af Hovedbygningen.
 •         1978    Fabrikken overtages af Jan Bonde Nielsen - B&W
 •         1980    Firmaet mister penge og det går konkurs.
 •         1980    Fabrikken købes af Electrolux i Sverige.    190 medarbejdere.
 •         1981    Indretning af lager til Coils - rulle-plader i Hallen ved port: Vester Voldgade.
 •         1981    Udvidelse af Færdigvare lager med 1250 m2 .
 •         1983    Man udvider kantinen med 3 extra rum i kontorbygning - 1. sal.
 •         1983    Ombygning af Kontorbygning til "Lillebæltskolen" -  der var skole til 1991.
 •         1984    Der bygges ny kantine med omklædning i kælderen. Portner bolig nedlægges. Port lukkes.
 •         1984    Man bygger nye komfurer og der er 333 medarbejdere.
 •         1985    Trappetårn på Hovedbygning bygges.
 •         1991-92    Udvidelse af hal mod øst 760 m2 -overgang til tør-emaljering + Sikringskælder på 260 m2.
 •         1993    Grund købes i Jyllandsgade og der laves P-plads Jyllandsgade- Slesvigsgade. Ialt 595 m2.
 •         1992    422 medarbejdere
 •         2001    Der bygges Sprinkleranlæg og vand-reservoir på 420.000 l vand.
 •         2002    Produktionen reduceres.
 •         2007    Fabrikken lukkes -  20. december 2007 bygges det sidste komfur.
 •         2014    Grundareal:  20.030 m2 og bebygget areal:  16.512 m2.
 •         2015    Hovedbygning - taget brænder 7. juni 2015 - kl. 19:40 - Ilden er påsat.
 •         2015    Alle bygninger rives ned. September 2015 - Januar 2016. 
 •         2015    23. oktober 2015 nedtages "Landsoldaten" og EV  + 1899 fra Hovedbygning - overgivet til Fredericia museum.
 •         2016    Sidste bygning nedtaget 13. januar 2016  - kl. 11:32. 
 •         2016    16. marts var det slut med oprydning af hele grunden, opmuring af kirke muren og nyt hegn om grunden.
 •         2016    Et vigtigt kapitel i Fredericia's historie er slut. 
 •         2019    Grunden ligger tom hen med ukrudt.    

Kilde:    Fredericia Museum, Fredericia Lokal arkiv og Wikipedia.

 

Revideret d. 10-03-2022 16:44


         Startside Op Ernst Voss Fredericia gader


Send e-mail til Info-web  med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
                                                                                                                                            Copyright © 2003 - 2023   Gælder alle billeder og tabeller mv.            
Senest opdateret: 27. oktober 2023           Antal besøg pr : 1. febr 2012:  23.675 - 6. december 2012: 30.000 - 02. januar 2014: 50.000 - 25.marts 2016 : 100.000 - 20. februar 2018: 150.000 - 10. maj 2019: 200.000 - 25. juni 2020: 250.000 - - 02. juni 2021: 300.000
- 10. maj 2022: 350.000  -  06. august 2023: 400.000.